Lumichem Sp. z o.o. Kamionkowska 45, 03-812 Warszawa
Tel. 22 290 00 04, +48 573 102 913

FAQ

TitanSolidTM jest przeciwwirusowym, antybakteryjnym i grzybobójczym systemem powłok fotokatalitycznych opartym na unikalnym rozwiązaniu chemicznym. Może być stosowany na każdej powierzchni. System używa światła jako katalizatora, dla osiągnięcia właściwości dezynfekujących dwutlenku tytanu. Oczyszcza powietrze i neutralizuje zapachy. Proces dezynfekcji jest ciągły i utrzymuje się przez minimum 12 miesięcy od momentu aplikacji. Więcej o TitanSolidTM

TitanSolidTM od momentu wprowadzenia na rynek, czyli od 2017 roku, został przebadany i sprawdzony przez liczne instytuty i zakłady. Sprawdzono i potwierdzono jego skuteczność jako powłoki bakteriobójczej, grzybobójczej oraz wirusobójczej. Posiada Posiada szereg certyfikatów, badań i ocen.

Posiada szereg certyfikatów, badań i ocen. Najważniejsze z nich to:

 • Atest Centralnego Instytutu Ochrony Pracy: Badanie stężenia nanocząsteczek TiO2 w powietrzu w trakcie i po naniesieniu powłok (29.12.2017r.);
 • Aktywność bakterio i grzybobójcza – zgodność z normami PN-EN 1040 i 1275;Badania wykonane metodą jakościową zgodnie z metodyką opisaną w PN-EN ISO 20645:2006 (bakterie), według normy PN-EN ISO 14119:2005 (grzyby) oraz PN-EN ISO 22196:2011 (bakterie)
 • Ocena aktywności biobójczej włóknin modyfikowanych biocydami. Badania wykonane metodą ISO 18184;
 • Certyfikowane badania mikrobiologii powietrza (A) PB-05/P wyd.2 z 01.04.2018.

Tutaj znajduje się pełna dokumentacja systemów jakości.

Tak dopuszcza. Akceptowany przez GIS w planach ponownego otwarcia w stanie epidemii COVID-19.

Tak, tym klientem jest np. Centrum Nauki Kopernik. Tutaj znajdują się materiały na temat zastosowania TitanSolidTM w Centrum Nauki Kopernik.

Proces powstawiania odbywa się w Polsce. TitanSolidTM jest znakiem zastrzeżonym.

Aby poznać genezę powstania TitanSolidTM trzeba cofnąć się do roku 1972, kiedy to w japońscy naukowcy Honda-Fujishima odkryli efekt fotokatalizy TiO2, a potem w 2000 roku w Japonii miała miejsce publikacja opisująca zasady fotokatalizy TiO2. Od tego czasu przeprowadzono liczne badania biobójcze TiO2, a w 2016 roku LumiChem Sp. z o.o. rozpoczął współpracę z firmami z branży spożywczej oferując powłoki gwarantujące czystość mikrobiologiczną w mleczarniach. Preparat powstał na bazie dwutlenku tytanu – TiO2. Równolegle w tym czasie grupa naukowców z Zakładu Chemii Nieorganicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierownictwem prof. dr hab. Wojciecha Macyka prowadziła badania w kierunku wykorzystania właściwości TiO2 bez udziału światła UV.

Jeszcze w 2017 roku wspólnym produktem naukowców i przedsiębiorców był system TitanSolidTM + LumiBoost.

Powłoka TitanSolidTM do dziś uzyskała szereg certyfikatów, opinii, identyfikatorów i rejestracji.

TitanSolidTM to obecnie najskuteczniejszy i najbardziej trwały system powłok baterio-, wiruso- i grzybobójczy dostępny na rynku światowym. Jest w pełni bezpieczny dla zdrowia, bezwonny i można korzystać z pomieszczeń czy przedmiotów pokrytych powłoką zaraz po jej aplikacji (trzeba jedynie poczekać na wyschnięcie powierzchni). Powłoka od momentu nałożenia działa przez minimum 12 miesięcy, podczas gdy ozonowanie czy dezynfekcja działają przez bardzo krótki czas – do momentu zetknięcia z potencjalnie zakażonymi przedmiotami. Wytwarzane na powierzchni powłoki TitanSolidTM reaktywne formy tlenu (rodniki hydroksylowe) są 6 do 8-krotnie silniejsze od ozonu. TitanSolidTM jest niewidoczny, nieszkodliwy. Nie można go zetrzeć ani zeskrobać . Powłokę TitanSolidTM można uszkodzić jedynie preparatami na bazie chloru.

Porównanie działania TitanSolidTM z ozonowaniem i dezynfekcją

Zawiera <0,9% TiO2.

TitanSolidTM jest w pełni bezpieczny dla zdrowia. Potwierdzają to liczne certyfikaty, w tym m.in. badania w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy (CIOP PIB) oraz Atest PZH . Działanie powłoki ma wręcz pozytywny wpływ na zdrowie, gdyż dzięki niej można przebywać w środowisku bez bakterii i wirusów oraz oddychać czystszym powietrzem. O wszystkich właściwościach TitanSolid piszemy TUTAJ.

W przestrzeni publicznej pojawiają się informacje dotyczące negatywnych skutków stosowania dwutlenku tytanu, czyli TiO2. Odnoszą się one wyłącznie do stosowania TiO2 w niezwykle wysokim stężeniu, np. podczas procesu produkcji i przy stosowaniu substancji w formie proszku. Nie dotyczą preparatu produkowanego przez LumiChem, czyli TitanSolidu, który jest płynem.

Oczywiście. W żaden sposób nie wpływa negatywnie na zdrowie – wprost przeciwnie – wpływa pozytywnie, gdyż oczyszcza powietrze ocierające się o powierzchnie pokryte powłoką. Im więcej przedmiotów i powierzchni pokrytych powłoką tym czystsze powietrze w danym pomieszczeniu. Potwierdzają to wykonane w oddziałach BNP Paribas badania przez akredytowane laboratorium:

 • 95-98% redukcji wirusów/bakterii na powietrznych (np. biurka, blaty w kuchniach, klamki w drzwiach, itp.)
 • 95% czystsze powietrze względem powietrza na zewnątrz (przy założeniu, iż pokrywamy TitanSolidTM ściany oraz sufity w biurze + blaty biurek).

Dla zabezpieczenia biura rekomendujemy: bezpośrednie punkty styku takie jak: biurka, stoły w salach konferencyjnych, klamki, blaty recepcyjne, wszelkie inne powierzchnie. Dodatkowo, chcąc uzyskać efekt oczyszczenia powietrza można nałożyć powłokę na: sufit, ściany, szklenia. Wówczas następuje redukcja drobnoustrojów w powietrzu w biurze. Przykład placówek bankowych.

Do zabezpieczenie nieruchomości rekomendujemy:

 • przestrzeń recepcji budynku (blaty, ściany, sufity);
 • hole windowe;
 • windy.

Tak. TitanSolidTM jest przeciwwirusowym i antybakteryjnym systemem powłok fotokatalitycznych opartym na unikalnym rozwiązaniu chemicznym. System używa światła jako katalizatora, dla osiągnięcia właściwości dezynfekujących dwutlenku tytanu. Oczyszcza powietrze i neutralizuje zapachy. Proces dezynfekcji jest ciągły i utrzymuje się przez minimum 12 miesięcy od momentu aplikacji.

Tak zabija koronawirusa oraz inne wirusy, bakterie i grzyby.

Powłoka jest aktywna po odparowaniu i aktywacji przez światło. Ponieważ jest nakładana metodą natryskową potrzebuje ok. 2 godzin, aby wyschnąć. Po tym czasie można bez przeszkód dotykać pokrytych nią powierzchni i przebywać w pomieszczeniach, gdzie była nanoszona.Zalecamy aby powierzchnie zabezpieczone nie myć ani nie czyścić przez okres 2 dni od momentu aplikacji.

Jako jedyny System jest on aktywny zarówno przy działaniu światła dziennego, jak i sztucznego tj. działa w całym zakresie światła widzialnego . TitanSolidTM działa na zasadzie fotokatalizy. Po nałożeniu powłoki na jej powierzchni wytwarzane są reaktywne formy tlenu (rodniki hydroksylowe), które likwidują bakterie, wirusy i inne drobnoustroje zamieniając je w nieszkodliwy dwutlenek węgla i parę wodną. Do stosowania powłoki nie używa się promieni UV.

TitanSolidTM można stosować na wszystkich powierzchniach – dobieramy nasz właściwy produkt i techniki w oparciu o właściwości powierzchni i warunki środowiskowe. TitanSolidTM można nakładać na: drewnie, metalu, ceramice, szkle, papierze, plastiku, betonie – ścianach i murach, materiałach tapicerskich (bawełna, skaj itp.), powierzchniach ze skóry naturalnej, itd.

Wszystko zależy od natężenia światła i jego rodzaju. W przypadku silnego światła dziennego wystarczy kilkanaście minut, w przypadku światła sztucznego – 2-3 godziny na dobę. To co jest istotne – działanie powłoki jest ciągłe.

Nie jest widoczna „gołym okiem” – jest w pełni bezbarwna, bezwonna i nieodczuwalna podczas dotykania podłoża dłonią.

Nie. Powierzchnie pokryte TitanSolidTM można normalnie czyścić i sprząta – nie trzeba ich dodatkowo dezynfekować, ozonować. Powłoki nie niszczą środki chemiczne oparte na alkoholu, occie i innych substancjach. Jedynie chlor i preparaty oparte na jego strukturach mogą spowodować uszkodzenie powłoki.

TitanSolidTM w żaden sposób nie niszczy powierzchni – wprost przeciwnie idealnie ją zabezpiecza i konserwuje. Jest zalecany np. do stosowania na i w obiektach zabytkowych. Konserwujące działanie TitanSolidTM polega na ochronie przed drobnoustrojami i promieniami UV.

Powierzchnie pokryte powłoką TitanSolidTM można czyścić wszelkimi dostępnymi środkami higieny, za wyjątkiem preparatów na bazie chloru. Nie można również  używać środków zawierających elementy ścierające  jaki i czyścić zabezpieczonych powierzchni w sposób  mechaniczny.  Dodatkowo zalecamy aby powierzchnie zabezpieczone nie były myte  ani czyszczone przez okres 2 dni od momentu aplikacji.

Powierzchnie pokryte powłoką wymagają sprzątania i dbania o nie, gdyż powłoka działa na niewidoczne dla oka drobnoustroje – wirusy, bakterie i grzyby. Zabrudzenie np. ziemią czy sokiem będzie widoczne i wymaga zwyczajnej ingerencji i sprzątnięcia. Sprzątać trzeba, natomiast nie trzeba wprowadzać środków dezynfekujących czy ozonujących, gdyż takie właściwości ma właśnie TitanSolidTM.

Tak. LumiChem kontroluje okresowo działanie powłoki w czasie trwania gwarancji. Pobierane są wymazy do badań LumiNometrem. Firma gwarantuje uzgodnioną redukcję drobnoustrojów na powierzchni lub utrzymanie jej czystości mikrobiologicznej według norm określajacych stopień niszczenia drobnoustrojów

Proces nakładania powłoki wygląda następująco:

 • Przed przystąpieniem do prac pracownicy LumiChem pobierają wymazy do badań Luminometrem, aby określić stopień zanieczyszczenia powierzchni.
 • Następnie odbywa się profesjonalna dezynfekcja powierzchni przed aplikacją TitanSolidTM
 • Potem dokonywana jest aplikacja powłoki metodą natryskową – LVLP
 • Po nałożeniu powłoki – następuje ponowne pobieranie przez pracowników LumiChem wymazów do badań Luminometrem, w celu kontroli skuteczności działania powłoki. Badania wykonywane są przed aplikacją oraz w uzgodnionym terminie po nałożeniu preparatu.
 • Klient otrzymuje w formie pisemnej raport, wraz z dokumentacją fotograficzną, wyników badań i kontroli jakościowych. Sugerujemy i zachęcamy, aby przedstawiciel Klienta uczestniczył z nami w badaniach Luminometrem.
 • Do zwiększenia efektywności zalecamy stosowanie preparatu LumiBoost

Tak, jak najbardziej. Pomieszczenia biurowe nie wymagają żadnych specjalnych zabezpieczeń i przygotowań przed aplikacją powłoki. Wprost przeciwnie – pokrycie powłoką drukarki, w szczególności jej wyświetlacza czy innych miejsc często dotykanych palcami, wpłynie na zwiększenie higieny tego przedmiotu i spowoduje, że wszelkie bakterie, wirusy i inne drobnoustroje będą likwidowane.

Tak, powłoka utrzymuje się na szkle. Częste wycieranie szkła preparatami na bazie alkoholu nie zmniejsza skuteczności jej działania.

Tak, powłoka utrzymuje się na obiciach tapicerskich. Pranie chemiczne nie narusza jej – na materiałach tekstylnych cząsteczki pozostają aktywne nawet po 10 praniach chemicznych. Skuteczność biobójczą potwierdzają badania na tkaninach zgodnie z PN-EN ISO 20645:2006 oraz według normy PN-EN ISO 14119:2005.

Po zabezpieczeniu pomieszczeń/przedmiotów wydajemy specjalny certyfikat (do umieszczenia np. na ścianie) oraz (za zgodą klienta) przyklejamy naklejki z informacją, że powierzchnia została zabezpieczona powłoką TitanSolidTM. Na życzenie klienta przeprowadzamy także dodatkowe badania kontrolne potwierdzane raportem.

Od 2016 roku był stosowany głównie w przemyśle mleczarskim. Z naszej powłoki w serowarniach korzysta jedna z największych i najnowocześniejszych mleczarni w Polsce – Spomlek. Od 2017 roku TitanSolidTM jest oferowany szerzej, także innym branżom.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Dowiedz się więcej

Kontakt
Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Projekt i wykonanie: art-MEDIA

Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close