Lumichem Sp. z o.o. Kamionkowska 45, 03-812 Warszawa
Tel. 22 290 00 04, +48 573 102 913

Wpływ TitanSolid na zdrowie

TitanSolidTM jest w pełni bezpieczny dla zdrowia

W mediach pojawiają się informacje dotyczące negatywnych skutków stosowania dwutlenku tytanu, czyli TiO2. Odnoszą się one wyłącznie do stosowania TiO2 w niezwykle wysokim stężeniu, np. podczas procesu produkcji i przy stosowaniu substancji w formie proszku. Nie dotyczą preparatu produkowanego przez LumiChem, czyli TitanSoliduTM.

Dwutlenek tytanu jest powszechnie stosowany jako barwnik w przemyśle spożywczym, kosmetycznym i farmaceutycznym. Według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie dodatków do żywności z grudnia 2008 został dopuszczony jako dodatek do żywności i oznakowany kodem E171. TiO2 można znaleźć w takich produktach jak: czekolada, gumy do żucia, pasty do zębów, produkty lecznicze w postaci tabletek.

Francuski Instytutu INRA (Institut national de la recherche agronomique) przeprowadził badania dotyczące ryzyka związanego ze stosowaniem TiO2, jako dodatku do żywności. Ze względu na brak wystarczających dowodów, że spożywanie TiO2 jest bezpieczne dla zdrowia rząd francuski podjął decyzję o zakazie jego stosowania od 2020 roku jako dodatku do żywności.

TiO2 zawiera też ponad 80% wszystkich tworzyw sztucznych.

Na podstawie badań INRA (Instytut National de la Recherche Agronomique) stwierdzono, że TiO2 ma negatywne, rakotwórcze działanie. Takie wyniki uzyskano w testach na zwierzętach, przy czym zwierzęta otrzymywały doustnie dwutlenek tytanu w postaci proszku – podawano szczurom 0,1 mg i 10 mg/kg masy przez 7 dni i podobne ilości przez kolejne 2 miesiące.

Wykorzystany w badaniu rodzaj ekspozycji na TiO2 dotyczy wyłącznie etapu produkcji samego dwutlenku tytanu. Jednocześnie zostało przeprowadzone badanie polegające na monitorowaniu 24 tys. pracowników zatrudnionych w 18 zakładach produkujących dwutlenek tytanu. W żadnym z zakładów nie potwierdzono jakichkolwiek zachorowań związanych z wdychaniem TiO2.

Produkt firmy Lumichem nie jest i nie będzie NIGDY oferowany klientom w postaci proszku.

TitanSolid zawiera <0,9% TiO2

Preparat TitanSolidTM nie jest przeznaczony do jedzenia, a WYŁĄCZNIE do aplikowania na powierzchniach przez odpowiednio wyszkolone ekipy. Zawiera <0,9% TiO2. Poddane badaniom INRA zwierzęta otrzymywały dawki pięciokrotnie (!) wyższe od dopuszczalnych w przemyśle. Można to porównać do spożycia przez jedną osobę produktu TitanSolidTM potrzebnego do pokrycia 250 m2 powierzchni. To jasno pokazuje, że spożycie takiej ilości naszego preparatu jest najzwyczajniej fizycznie niemożliwe.

Dla porównania popatrzmy na limity spożycia soli – NaCl: według Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego dzienna dawka sodu nie powinna przekraczać 1500 mg (ok 3,6g soli) na osobę niezależnie od wieku, stanu zdrowia. Według Amerykańskiego Towarzystwa Zdrowotnego (AHA) nadmierne spożycie soli może spowodować w samej tylko Ameryce od 500 tys. do 1,2 mln zgonów na skutek chorób układu krążenia. Ile to jest 1500 mg? Mogłoby się wydawać, że sporo, ale przeciętny Amerykanin zjada 3500 mg dziennie, czyli grubo ponad dwa od zalecanej dawki. Na jednej małej łyżeczce soli kuchennej mieści się 2300 mg sodu. Zaledwie 3/4 takiej łyżeczki wystarczy, żeby przekroczyć dzienny limit wyznaczony przez AHA o 250 mg.

Potwierdzenie CIP PIB

W trosce o zdrowie i komfort naszych klientów i użytkowników firma LumiChem zleciła badania w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy (CIOP PIB) w celu sprawdzenia stężenia cząsteczek TiO2 uwalnianych do środowiska podczas aplikacji oraz także po jej zakończeniu. Poprosiliśmy o sprawdzenie bezpieczeństwa naszego produktu dla użytkownika końcowego, który nie korzysta z żadnych szczególnych środków ochrony osobistej.

Badania wykazały, że nałożona powłoka TitanSolidTM wiąże się na stałe z podłożem tworząc trwałą, stabilną i nieusuwalną powłokę. Poddanie powłoki działaniu środków i narzędzi ścierających (również poprzez mechaniczne ścieranie) nie doprowadziło do uwalniania cząsteczek TiO2 do powietrza.

Pomiary wykonane za pomocą miernika (MiniWras) rejestrującego stężenia masowe cząstek we frakcjach PM10, PM2,5 oraz PM1 potwierdziły wyniki uzyskane z mierników nanocząsteczek DiscMini. Wzrost stężenia cząstek mikrometrycznych następuje tylko w trakcie procesu nakładania warstw TitanSolidTM i jest związany z rozpylaniem wodnego aerozolu TitanSolidTM.

Dodatkowe analizy nie wykazały zawartości związków dwutlenku tytanu w materiale pobranym z powietrza w trakcie bardzo intensywnego użytkowania oraz 24h od rozpoczęcia pomiarów (w tym podczas prób na ścieranie powłoki TitanSolidTM) na wycinku blatu. Potwierdza to, że nano ditlenek tytanu jest trwale związany z podłożem. Warstwa powłokowa TitanSolidTM nie odrywa się nawet podczas intensywnego ścierania czy zeskrobywania.

Stanowisko Unii Europejskiej

Unia Europejska w stanowisku z 13.11.2019r. potwierdza, że jedynie produkty w postaci proszku lub pyłu, zawierające cząsteczki TiO2 (o średnicy mniejszej niż 10 μm) i ilości >1% będą klasyfikowane, jako mogące mieć działanie rakotwórcze. Mieszaniny płynne (np. powłoki) oraz mieszaniny stałe nie są klasyfikowane jako niebezpieczne.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Dowiedz się więcej

Kontakt
Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Projekt i wykonanie: art-MEDIA

Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close